Webinarium

Szkolenie zaburzenia depresyjne u młodzieży

Szkolenie On line

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie ferii zimowych.

 

 DRODZY RODZICE

       W związku z trwającymi feriami zimowymi, w wyjątkowym i w trudnym dla nas wszystkich okresie,  rodzice, dzieci i młodzież mogą potrzebować wsparcia i pomocy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną w naszej placówce.

1. Zadaj pytanie specjaliście

       Na naszej stronie przedstawiamy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach wraz z adresami email i obszarami działalności. Zachęcamy do nawiązania kontaktu z wybranym specjalistą w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu Państwa problemu. Pracownik ustali z Państwem formę kontaktu (rozmowa telefoniczna, kontakt on-line, spotkanie w poradni).

2. Dyżur telefoniczny 

      W czasie ferii proponujemy dodatkowy dyżur telefoniczny specjalistów pod numerem tel. 87 566 41 49

-poniedziałki w godz. 12.30-13.30

-wtorki w godz. 13-14

-środy w godz. 11-12

-czwartki w godz. 11-12 i 15-16

-piątki w godz. 11-12

3. Dni otwartych diagnoz logopedycznych

     W dniu 12 stycznia w godzinach 8-12 oraz w dniu 14 stycznia w godzinach 8-12 odbędą się dodatkowe diagnozy logopedyczne.

Zapisy  telefonicznie - 87 566 41 49.

       Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji.

                                                                           Dyrektor PP-P w Suwałkach

                                                                                  Maria Kowalewska

Godziny pracy

KOMUNIKAT

dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

  informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wznawiamy naszą działalność w zakresie prowadzonej diagnozy,
przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni
oraz badania gotowości szkolnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach wznawia działalność z zachowaniem następujących zasad:

  1. Poradnia przyjmuje klientów wyłącznie wcześniej umówionych.
  2. W pierwszej kolejności będą diagnozowane dzieci wymagające wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i opinii o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.
  3. Na badanie z dzieckiem zgłasza się tylko 1 rodzic/opiekun prawny.
  4. Rodzica/opiekuna prawnego dziecka obowiązuje noszenie maseczki ochronnej i rękawiczek.
  5. Dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę ochronną. Na czas badania poradnia zapewnia przyłbicę dla dziecka (z wyjątkiem dzieci poniżej 4 r. ż.).
  6. Na diagnozę przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – rodzic podpisuje stosowne oświadczenie.
  7. W dniu badania klientom wykonywany będzie pomiar temperatury.
  8. Klienci proszeni są o przynoszenie własnych przyborów do pisania (długopis, ołówek, dzieci młodsze dodatkowo kredki).
  9. Pozostałe formy pracy poradni nadal prowadzone są zdalnie.

   Na terenie Poradni będzie prowadzony dyżur telefoniczny psychologa w godz. 11-12 i 15-16       od poniedziałku do piątku pod  nr tel. (87) 5664149; (87) 5670067.

Sekretariat PP-P będzie czynny w godz. 7.30 - 16.00