Życzenia Świąteczne

Ogólnopolski Tydzień Kariery

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W KOLEJNYM OGÓLNOPOLSKIM tYGODNIU KARIERY! 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach na rok szkolny 2017/2018

Zachęcamy Państwa do zapoznania się

z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Suwałkach na rok szkolny 2017/2018

i zapraszamy do korzystania z usług specjalistów.

 

Oferta Poradni 2017/2018

Nowy rok szkolny 2017/2018

 


Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 wszystkim uczniom życzymy pozytywnych doświadczeń w odkrywaniu świata, zaś rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty satysfakcji i powodzenia w realizacji zamierzeń.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

"Dobry zawód - fajne życie" - nowy projekt skierowany do gimnazjów i szkół zawodowych.

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taki tytuł  nosi projekt skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców gimnazjalistów oraz do przedstawicieli szkół zawodowych w regionie. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, która zaprosiła do partnerstwa Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości. W naszym mieście realizatorem działań jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. SODN będzie czuwał nas przebiegiem projektu w subregionie suwalsko - sejneńsko – augustowskim.
 Celem głównym projektu jest do 14.04.2019r. upowszechnienie kształcenia zawodowego
w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno- promocyjnych. Zakłada się, że co najmniej 60 % szkół gimnazjalnych z każdego subregionu województwa podlaskiego weźmie udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami opublikowanymi na stronie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr:

http://www.bfkk.pl/strona_glowna/popular1.html

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 30 maja 2017 r. o godz. 11: 00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.