V suwalska edycja KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI

                               ”Tato, synu…Porozmawiajmy o mocy bez przemocy.”

"W 2010 roku w Suwałkach zainicjowano Kampanię BIAŁEJ WSTĄZKI, która jest męskim sprzeciwem wobec przemocy wobec kobiet.

Od 25 listopada do 10 grudnia realizowana jest kampania Białej Wstążki pod szyldem „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kampania wpisuje się w międzynarodową inicjatywę „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Również w Polsce podejmowane są różne inicjatywy upamiętniające kobiety-ofiary przemocy.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 28 pażdziernika 2014 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

Temat spotkania: "Twórcze myślenie jako podstawa rozwijania uzdolnień uczniów - na przykładzie treningu twórczości". Prowadząca - psycholog Agnieszka Winnik-Pomichter.

„Dobry zawód to szansa na sukces”

Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk w bieżącym roku szkolnym Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego działające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach realizuje program pt. „Dobry zawód szansą na sukces”. Jego adresatami są uczniowie klas III z suwalskich gimnazjów, ich rodzice oraz nauczyciele. W ramach programu zaplanowano szereg działań, min. seminarium dla wychowawców klas III, spotkania z rodzicami trzecioklasistów, konkurs dla uczniów „Zaprojektuj swoją karierę”, dyżury doradców w gimnazjach i na terenie Poradni. A wszystko po to, aby uczniowie zdiagnozowali swoje zainteresowania i skłonności zawodowe,  by zapoznali się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście, a następnie dokonali najlepszego dla siebie wyboru kierunku kształcenia.

Rok szkolny 2014/2015

Zachęcamy Państwa do zapoznania się

z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach na rok szkolny 2014/2015

oraz

zapraszamy do korzystania z usług naszych specjalistów.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 27 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie spotkanie z Panią Honoratą Rudnik, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Suwałkach.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.
W programie wykład Magdaleny Kościeszy na temat „Rozmowa z dzieckiem uwikłanym w przemoc”.